Adatkezelési nyilatkozat

A Szolgáltató megnevezése, székhelye:

Cégadatok:Cégnév: Dr. Csereklye Tanácsadás Kft.
Székhely: 1024 Budapest Keleti Károly u. 35.
Cégjegyzékszám: Cg. 0109170992
Adószám:24304607-2-41
Telephelye: 2143 Kistarcsa Szabadság út 56/L.

Tárhely szolgáltató adatai és elérhetőségei
NetLight Consulting Kft.
Adószám : 14188127-2-42
Cégjegyzékszám : 01-09-192123

Vonatkozó jogszabályok, irányelvek

A Dr. Csereklye Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tevékenysége során előfizetői, ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvények alapján az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:1. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználók részére történő tájékoztatás, számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a követelések érvényesítése, illetve hírlevelek küldése, űrlapok kitöltése és e-mail címek kezelése céljából kér adatszolgáltatást.2. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

3. Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy törölhessék.

4. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

5. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

6. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

7. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

8. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az olyan esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy az adatok elvesztését eredményezik.

NAIH-Adatvédelmi nyilvántartásba vételi igazolás

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88421/2015

116674_adatvedelminyilatkozat.pdf

Az Ügyfél adataira a talpbetét elkészítéséhez, későbbi kontroll vizsgálathoz  és kiértesítés küldéséhez van szükségünk.

Az adatokat csak az Ügyfél beleegyezésével és csak a szükséges ideig tároljuk. Harmadik fél részére nem adjuk át. Kérésre azonnal töröljük.

Az Ügyfél beleegyezésével a címére tájékoztató levelet küldhetünk.